header2

אלפא ביתא

מילולית, אלו שמות שתי האותיות הראשונות ביוונית; אותיות אלו הפכו לסמל של מערכת כל האותיות בלשון. לעיתים הן נכתבות ברצף: אלפביתא.