header2

כמה דתימר

מילולית, כמו שאתה אומר; למונח שתי הוראות עיקריות:

א. מציע היסקים, לאור מקור ספרותי (תנאי, אמוראי או סתמי) או דעה אחרת הבאים אחרי המונח. בהוראה זו עשוי המונח להאמר בניחותא או בתמיהה. יש והוא יציע דברים שנזכרו מחוץ לסוגיה הנדונה.

ב. מציע פסוק או מקור ספרותי כסימוכין לפירוש המוצע.[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 289.