header2

לשון הרע

לשון הרע

לשון הרע הוא דיבור בגנות הזולת; המספר בגנות הזולת, אפילו הדברים הם דברי אמת, עובר על איסור "לשון הרע". ככלל אסור לדבר בגנותו של הזולת, בין אם הדברים הנאמרים עליו נכונים ובין אם הם כוזבים. אם הדברים נכונים הם נקראים "לשון הרע", ואם כלולים בהם דברי שקר, קרא המספר אותם "מוציא שם רע". דברים אפילו נאמרו לשבח, מכונים אבק לשון הרע, אם בגינם, נגרם שיספרו לשון הרע.