header2

ערווה

כינוי לאישה האסורה על גבר מטעם של שאר בשר[1]. מבחינה הילכתית קיים איסור מוחלט על גילוי עריות[2], כלומר קיום יחסי אישות עם שארי בשר. האיסור מתבסס על הפסוק: 'אִישׁ אִישׁ אֶל כָּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה אֲנִי יְהֹוָה' (ויקרא י"ח ו').[1] בן יהודה (כרך תשיעי), ערך 'ערוה', עמ' 4717.

[2] השם בריבוי שכיח יותר.