header2

ספר העזרה

ספר תורה שהיה מונח בבית המקדש. הוא היה הנוסח לדוגמה ממנו היו מגיהים את ספרו של המלך. ספר זה היה מן הסתם הנוסח הנכון היחיד שהיה מותקן על פי דין לקריאה בציבור[1].[1] ליברמן, יוונית ויוונות, עמ' 166.