אגדות התלמוד הירושלמי - שמע

header2

שמע

מונח להצעת סיוע או מקור. בדרך כלל מציע המונח פסוקים עם דרשות או בלעדיהן, ולפעמים מציע מקורות תנאיים שאינם מנוסחים כדרשות[1]

 


.[1] מוסקוביץ, שם, עמ' 559 – 561