אגדות התלמוד הירושלמי - הרי

header2

הרי

 

שתי משמעויות למונח:

א. מלה ארמית הבאה במקום המלה העברית הִנֵה.

להראות על איזה סימן מיוחד שיש בדבר העומד להתברר או להיות נדרש מהכתוב[1].


.[1] בכר, ערכי המדרש, עמ' 83