אגדות התלמוד הירושלמי - רבי מאיר

header2

רבי מאיר

תנא בן הדור החמישי. סתם משנה מיוחסת לו.