header2

רבי יעקב דכפר חנן

אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי. כנראה, יליד כפר חנניה[1].

 


[1] הכפר נמצא כשמונה ק"מ דרומית מערבית לצפת. היה זה יישוב יהודי גדול, מרכז לכפרי הסביבה ומקום מושבם של תלמידי חכמים.