header2

רבי יוסי מעונה

אמורא ארץ ישראלי בן הדור השני. מקום מושבו מעונה או בית מעון[1].

 


[1] מעון היא בית מעון  מרחק כ-800 מטר מערבית   לטבריה. אחרי מרד בר כובא ישב בה משמר כוהנים, במשך השנים גדל הישוב והפך לעיירה. (נאמן פנחס, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית א', עמ' 263  – 264).