אגדות התלמוד הירושלמי - רבי יוסה בר יעקב

header2

רבי יוסה בר יעקב

רבי יוסה בר יעקב

אמורא ארץ ישראלי בן הדור הרביעי.