header2

לקט

לקט

הלקט הוא ממתנות העניים; אלו שיבולים הנופלות מתוך המגל או החרמש בעת הקציר. לבעל השדה אסור ללקטן, עליו להשאירן לעניים. המצווה נזכרת בתורה: 'וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ לִקְצֹר וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט' (ויקרא י"ט ט').