header2

רבי חייא דכפר תחומין

רבי חייא דכפר תחומין

אמורא ארצישראלי בן הדור השלישי – רביעי; יליד כפר תחומין[1] או שפעל בו.

 


[1]ישנן שתי אפשרויות לזיהוי היישוב: האחת, כפר נחום, כפר דייגים בצידה הצפוני של הכנרת שהייתה בו קהילה יהודית גדולה. השנייה, כפר תחומים שנמצא ממזרח לגנוסר. מקור שמו הוא מיקומו על הגבול שבין הגליל העליון לגליל התחתון (פנחס נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית ב, עמ' 71 – 73).