header2

רבי בנאה (בנייה)

רבי בנאה (בנייה)

אמורא ארץ ישראלי בן הדור הראשון; נמנה עם חכמי הסיעה הראשונה, כלומר תלמידי רבי יהודה הנשיא. הם הלכו בעקבותיו במציאת טעמים והסברים למשניות.[1]

 


[1] אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 144 ו-159.