header2

שכינה

שכינה

השכינה היא כינוי לאל; היא ההתגלות האלוהית בקרב עם ישראל, היא 'האנשה' של נוכחותו הגלויה והנסתרת של האל בעולם.[1] אפשר כי השם מתבסס על פסוקי התורה: 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם' (שמות כ"ה ח'); 'וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים' (שמות כ"ט מ"ה).

 


[1] אפשרים אורבך, חז"ל פרקי אמונות ודעות, עמ' 31.