header2

רבי יהושע (בן חנניה)

רבי יהושע (בן חנניה)

תנא בן הדור השני, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. לפני החורבן השתתף בדיוני הסנהדרין, ולאחריו נמנה עם חכמי דור יבנה. היו לו מחלוקות עם רבן גמליאל דיבנה, ובעקבות יחס קשה שקיבל ממנו החליטו חכמים להדיח את הנשיא מתפקידו. כמו כן ידועה מחלוקת קשה בינו לבין רבי אליעזר שבעקבותיה נודה האחרון. הוא פעל בפקיעין שבשפלה,[1]

 

 


[1] יישוב המצוי בין יבנה ולוד.