header2

רבי אושעיא -(הושעיה)

שני אמוראים נקראים בשם זה:

א. אמורא ארץ ישראלי בן הדור הראשון. פעל בקיסרין.

ב. אמורא בן הדור השלישי. עלה לארץ ישראל ופעל בטבריה.