header2

גמרא (גמרו)

לימוד או ידע שמתקבל במסורת ולא בהסבר הגיוני.[1] הפועל גמ"ר בנטיותיו השונות משמעו כי החכם קיבל את השמועה במסורת.


 [1] אלבק חנוך, מבוא לתלמודים, עמ' 3 – 7.