header2

פרשה

'פרשת השבוע' היא אותו הקטע מהתורה שקוראים בשבת. בבבל סיימו את קריאת התורה במשך שנה אחת, ולעומת זאת בארץ ישראל נהגו לסיים סבב זה בשלוש שנים[1].

 


[1] י' עופר מביא את ההפטרות הנוהגות בארץ ישראל לפי המנהג התלת שנתי. ההפטרה הנהוגה לתחילת ספר דברים ממנו מצוטט הפסוק העוסק ב-'משפט' 'משפט' הינה בזכריה ח', והפסוק בזכריה פרק ח' פס' ז אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ דַּבְּרוּ אֱמֶת אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם: הינו חלק מהפטרה זו. (עפר, סדרי נביאים וכתובים, עמ' 155 - 189).