header2

פרק ו

    

הלכה א נושאי האגדות  
  שאלת חמור אגדה   

   

 

הלכה ג נושאי האגדות
 

עכן בן כרמי למטה יהודה

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

  מגבלות ההליכה בעקבות ההלכה

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

אגדה ד

אגדה ה

      

הלכה ד נושאי האגדות
  אישה היוצאת ליהרג אגדה

 

      

הלכה ה נושאי האגדות  
  ברוך שבחר בחכמים ובדבריהם אגדה

        

הלכה ו נושאי האגדות  
  יהודה בן טבאי אגדה
  שמעון בן שטח

אגדה א

אגדה ב


        

הלכה ז נושאי האגדות  
  חומר במגדף ובמקלל אגדה
  יהושע והגבעונים אגדה
 

דוד המלך והגבעונים

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

אגדה ד

אגדה ה

אגדה ו

  רצפה בת איה אגדה
  גדול קידוש השם מחילול השם אגדה

        

הלכה ד נושאי האגדות  
  צידוק הדין אגדה