header2

טיהור המקדש

פ"א ה"ב דף יח ע"ד עמ' 1268

מקור תרגום
1   ותייא כיי דמר ר' סימון בר זביד. ובא (מסכים) כמו שאמר רבי סימון בר זביד.
2   גולגולת ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח. גולגולת ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח.

3   כת' "כל לבבו הכין לדרוש האלהים ולעשות וללמד ביש' חק ומשפט".

כתוב "כל לבבו הכין לדרוש האלהים ולעשות וללמד ביש' חק ומשפט".
4   ר' סימון בר זביד ור' שמואל בר נחמן. רבי סימון בר זביד ורבי שמואל בר נחמן.
5   חד אמ'. אחד אמר.

6   אפי' כמה עשה לטהרת הקודש לא יצא ידי טהרת הקודש.

אפילו כמה עשה לטהרת הקודש לא יצא ידי טהרת הקודש.
7   וחד אמ'. ואחד אמר.

8   אפי' כל מעשי' טובים שעושין לטהרת הקודש לא יצא ידי טהרת הקודש.

אפילו כל מעשים טובים שעושין לטהרת הקודש לא יצא ידי טהרת הקודש.

9   כת' "ויחילו באחד לחודש הראשון לקדש וביום שמונה לחודש באו לאולם י'י ויקדשו את בית י'י לימים שלשה וביום ששה-עשר לחודש הראשון כילו".

כתוב "ויחילו באחד לחודש הראשון לקדש וביום שמונה לחודש באו לאולם י'י ויקדשו את בית י'י לימים שלשה וביום ששה-עשר לחודש הראשון כילו".

1        והלא ליום אחד היו יכולין לבער כל ע'ז שהיה שם.

והלא ליום אחד היו יכולין לבער כל עבודה זרה שהיה שם.
11 אמ' ר' אידי. אמר רבי אידי
12 מפני צלמי כשדים שהיו חקוקים בששר. מפני צלמי כשדים שהיו חקוקים בששר.

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, פסחים פ"ט דף לו ע"ג\ה"א, עמ' 550

ירושלמי, נדרים פ"ו דף לט ע"ד – דף מ ע"א\הי"ג, 1035 - 1036

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מדרש

עיון קצר באגדה

באגדה זו מנסים אמוראים להסביר מדוע נדרש זמן כה רב לטיהור המקדש[1]. נמצאו לכך שתי סיבות, טומאת מת (שורה 1) וטומאת עבודה זרה (שורות 10 ו-12).

הקטע בנוי משלושה חלקים:

חלק א' – טומאת מת (שורות 1 – 2)

הקטע נפתח במונח 'ותייא כיי דמר', המרמז כי המסופר על מציאת גולגולת ארונה היבוסי ידוע ונאמר במקום אחר[2]. לפי מפרשים על אתר, בסיומו של טיהור המקדש נמצאה גולגולת ארונה היבוסי, ולכן לא יכלו להספיק ולהיטהר עד מועד הפסח.

חלק ב' – סטייה מהנושא העיקרי והתמקדות במהות מעשי חזקיה (שורות 3 – 8)

שני האמוראים, רבי סימון בר זביד ורבי שמואל בר נחמן, דורשים, כנראה, את הביטוי 'כְּטָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ'[3]. שניהם סבורים כי על אף שהתאמץ המלך חזקיה לטהר, לא צלחה המשימה בידו. אלא שאמורא אחד כיוון דבריו לטיהור המקדש, ואילו השני, לטיהור עצמו על ידי מעשים טובים.  

חלק ג' – טומאת עבודה זרה (שורות 9 – 12)

החלק עוסק בתיאור פרט מוחשי בטיהורו של בית המקדש, והוא בנוי כסוגיה קצרה:

א.      מימרה (שורה 9) המביאה פסוק[4] שעניינו והקשרו הוא טיהור המקדש על ידי המלך חזקיה.

ב.      שאלה אנונימית (שורה 10) המביעה הסתייגות ממשך הזמן הארוך של הטיהור ומציינת שכל שנדרש לביעור העבודה הזרה מהמקדש הוא יום אחד. בשאלה זו סמויה ביקורת על משך זמן טיהור המקדש.

ג.       תשובה בשם רב אידי (שורות 11 – 12) בה נמסר על דמויות צלמים כשדיים שהיו חקוקות בששר[5]. מטרת המידע היא למסור על הקושי הרב בטיהור המקדש, מכאן גם על משך הזמן הנדרש לשם כך, וכתוצאה מכך על הצורך לקיים פסח שני[6].

מעשה העריכה של חלקי האגדה יוצר מסגרת, שכן בפתיחה ובסיום מובאים פרטים אגדיים שאין להם ביסוס במקרא, ואלו מהווים מעין מסגרת לעמדות ה'שיפוטיות' כלפי חזקיה המלך המבטאות הן הערכה למעשיו הן הסתייגות מהם.

סיפור מציאת גולגלתו של ארונה היבוסי תחת המזבח וסיפור הצלמים הכשדיים בהיכל, וכמו כן ההערכה למעשי המלך חזקיה אינם מתקשרים לסוגיה אלא מן ההיבט ה'עלילתי', טיהור בית המקדש על ידי חזקיה. נראה כי הסיפור מעוגן במקבילה בירושלמי פסחים[7] ואף הולם את נושאה המרכזי, אם יכול ציבור, ולא רק אדם יחיד, שלא לקיים את הפסח במועדו בשל טומאה ולקיים מאוחר יותר פסח שני. אפשר כי במעשה העריכה קישר בעל הסוגיה את הרובד האמוראי לרובד התנאי על מנת לחזק את הקשר הרופף בין פסח שני בימי חזקיה לבין אפשרות של עיבור שנה מפני טומאה.


[1] 'וַיָּחֵלּוּ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לְקַדֵּשׁ וּבְיוֹם שְׁמוֹנָה לַחֹדֶשׁ בָּאוּ לְאוּלָם יְהֹוָה וַיְקַדְּשׁוּ אֶת בֵּית יְהֹוָה לְיָמִים שְׁמוֹנָה וּבְיוֹם שִׁשָּׁה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן כִּלּוּ' (דברי הימים ב' כ"ט י"ז).

[2] א. בשני מקורות נוספים נמסר המידע כבסוגין על ידי רבי סימון: שיר השירים זוטא (שכטר), פ"ג ד' עמ' 33 וירושלמי, סוטה פ"ה דף כט ע"ב/ה"ב, עמ' 379.

    ב. לדעת ליברמן, אין הסוגיה בירושלמי סבורה כי אכן נמצאה גולגלתו של ארונה היבוסי בימי חזקיה, אלא באה לומר שהיתה במקדש טומאת מת כמו שקרה פעם בגולגולת ארונה. לכן גם הלשון מדייקת ונוקטת את הביטוי 'ואתייא כיי דמר ר' סימון' (ליברמן, הירושלמי כפשוטו, עמ' 508).

[3] כָּל לְבָבוֹ הֵכִין לִדְרוֹשׁ הָאֱלֹהִים יְהֹוָה אֱלֹהֵי אֲבוֹתָיו וְלֹא כְּטָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ (דברי הימים ב ל' י"ט).

[4] יש שיבוש בציטוט; במקור (דברי הימים ב' ב' כ"ט) נכתב לְיָמִים שְׁמוֹנָה, ואילו בציטוט 'לימים שלושה'.

[5] המקור למידע נלקח, כנראה, מהפסוק: 'וַתּוֹסֶף אֶל תַּזְנוּתֶיהָ וַתֵּרֶא אַנְשֵׁי מְחֻקֶּה עַל הַקִּיר צַלְמֵי כשדיים כַשְׂדִּים חֲקֻקִים בַּשָּׁשַׁר' (יחזקאל כ"ג י"ד).

[6]  ליברמן, הירושלמי כפשוטו, עמ' 507.

[7] ירושלמי, פסחים פ"ט דף לו ע"ג\ה"א, עמ' 550.