header2

ביצוע, פשרה – אגדה ו

פ"א ה"א דף יח ע"ב עמ' 1264

מקור תרגום
1 אמ' ר' אבהו. אמר רבי אבהו.
2 "משפט" "משפט" אמורין בפרשה. "משפט" "משפט" אמורין בפרשה. 
3 "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם". "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם". 

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מדרש

עיון קצר באגדה

רבי אבהו מבטא במדרש את עמדתו כי הדין והפשרה מקורם בתורה. בפסוק[1] 'לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו' הוא דורש שלא כפשוטו את כפילות המילה 'משפט', מילה אחת לדין, והשנייה לפשרה.

כסיוע לדרשתו מביא רבי אבהו את הפסוק[2] 'אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם'. את הדין מסמלת המילה אמת, את הפשרה – המילה שלום, והמילה משפט הנמצאת בין המילים אמת ושלום קשורה לכל אחת מהן. כך מבהיר רבי אבהו כי שתי האפשרויות, הן הדין הן הביצוע, מקורן בתורה.


[1] דברים א' י"ז.

[2] זכריה ח' ט"ז.