header2

חותם

כלי לטביעת סמל (אישי או רשמי) בחומר רך או במסמכים כתובים, שימש כאמצעי לזיהוי רכוש, לצרכים מאגיים ובהליכים משפטיים[1].

 


[1] ערוך השלם ג', ערך 'חותם', עמ' תק"כ; אבי יונה ודיאמנט, חותם, אנציקלופדיה עברית י"ז, עמ' 224; ברגר, מילון אנציקלופדי לחוק הרומי, ערךsignum , עמ' 707.