header2

תענית ציבור

תענית ציבור

תעניות שהחכמים היו מכריזים בעת צרה, בעיקר בעת בצורת ועצירת גשמים, בעת מלחמה או בהתפשט מגפה. בנוסף לצום התכנס הציבור לתפילה משותפת ולחשבון נפש בהנהגת ראשיו.