header2

גוג ומגוג

גוג ומגוג

מושג ביהדות המתאר מלחמה קשה שתהיה באחרית הימים בין קואליציה של עמים בראשם גוג מלך מגוג נגד עם ישראל. במלחמה זו ינצח עם ישראל, ולאחריה מאמינים כי תבוא הגאולה המלאה.