header2

אילת השחר

אילת השחר

הכוכב נגה בעת שהוא עולה במזרח באשמורת הבוקר מכונה 'אילת השחר'. במקורות נזכר השם לראשונה במקרא 'לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד' (תהלים כ"ב א'). בבבלי[1] ניתן הסבר לשם: 'מה אילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן'. מקובל כי באמירה 'איילת השחר' הכוונה היא לאו דווקא לכוכב אלא לאור השחר.

 


[1] בבלי כט ע"א.