header2

הפריש חלתה

פעולה של הפרשת תרומה לכוהן מעיסה שממנה עומדים לאפות דבר מאפה. חובה להפריש חלה מחמישה מיני דגן: חיטים, שעורים, כוסמין, שבולת שועל ושיפון. לתרומה זו אין שיעור מהתורה, אולם חכמים קבעו לה שיעור[1].

 


[1] ח' אלבק, משנה (זרעים), עמ' 269.