header2

זבחי מתים

תקרובת עבודה זרה, זבחים שמקריבים לפני עבודה זרה, החשובה כמת.[1]

 

נראה כי המושג נשען על הכתוב בתהילים: 'וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעוֹר וַיֹּאכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים' (שם, ק"ו כ"ח).[1] פרוייקט השו"ת, מושגים תלמודיים.